سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی تکنولوژی تولیدات گلخانه ای

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امید نوری –
سیده عذرا علی موسوی –

چکیده:

برای محاسبه میزان افت حرارتی و به عبارت دیگر مقدار گرمای لازم برایتامین دمای موردنیاز گلخانه لازم است ابتدا عوامل موثر برد مای هوا ی گلخانه شناسایی گردند دمای هوای گلخانه متاثر از یک سری عوامل به شرح : انتقال حرارت تابش خورشید، انتقال حرارت در اثر ورود هوای لازم برای تهویه ، انتقال حرارت در اثر نفوذ هوای خارج ، از طریق منافذ گلخانه ، انتقال حرارت بین هوای داخل گلخانه و زمین ، انتقال حرارت ناشی از فعالیت بیولوژیکی گیاه، انتقال حرارت در اثر بازتاب گرمای هوای داخل گلخانه به اسمان و تولید حرارت ناشی از دستگاهها. سیستمهای روشنایی و فعالیت افراد با توجه به اینکه محاسبه افت حرارتی بایستی برای بحرانی ترین شرایط انجام پذیرد و با توجه به اینکه بحرانی ترین زمان برای تامین گرمای مورد نیاز گلخانه نیمه های شب یا سپیده دم روزهای سرد زمستانی می باشد نتیجه می گیریم که عوامل موثر در کاهش دمای گلخانه تنها انتقال حرارت از جدار و انتقال حرارت در اثر نفوذ هوا از منافذ گلخانه می باشد انتقال حرارت از جدار بوسیله فرمول Q1=4/88 UA (Ti-To می باشد.