مقاله محاسبه اعتمادپذیری شبکه های جریان تصادفی چندکالایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در تحقیق در عملیات در کاربردهای آن (ریاضیات کاربردی) از صفحه ۷۱ تا ۸۱ منتشر شده است.
نام: محاسبه اعتمادپذیری شبکه های جریان تصادفی چندکالایی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شبکه های جریان تصادفی
مقاله مسیر مینیمال
مقاله برش مینیمال
مقاله اعتمادپذیری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلطانی فر مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیم نژاد علی
جناب آقای / سرکار خانم: شاه قبادی سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در شبکه های جریان تک کالایی، ظرفیت سیستم برابر ماکزیمم مقدار جریان ارسالی از منبع به مقصد تعریف می شود. بدیهی است که ظرفیت سیستم برای یک شبکه جریان قطعی، مقداری ثابت است ولی برای یک شبکه جریان تصادفی (شبکه ای که در آن ظرفیت هر کمان، مقداری تصادفی است) متغیر می باشد. از این رو لازم است اعتمادپذیری سیستم محاسبه گردد. این محاسبه به دو روش انجام می شود: احتمال اینکه ظرفیت سیستم از D بزرگ تر و یا از D کم تر شود که D یک بردار سطح ظرفیت معین می باشد. دو راه مذکور به ترتیب برحسب مسیرهای مینیمال و برش های مینیمال محاسبه می شوند. در این مقاله پس از معرفی تخصیص جریان، با استفاده از خواص برش های مینیمال الگوریتم کارایی برای محاسبه اعتمادپذیری سیستم در حالت کلی، با P نوع کالا، پیشنهاد می گردد. این الگوریتم نسبت به روش ها و الگوریتم های مشابه که از برش های مینیمال استفاده نمی کنند؛ به مراتب کاراتر است.