سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدعلی رهگذر – استادیار گروه عمران دانشگاه اصفهان
محمد کرباسچی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سازه

چکیده:

آیین نامه های زلزله ای جمله آیین نامه زلزله ایران استاندارد ۲۸۰۰ برش پایه طراحی ساختمان ها را از تقسیم برش پایه الاستیک برضریب رفتار ضریب کاهش نیرو محاسبه می کنند منشا ضریب رفتار ارائه شده دراین آیین نامه ها ضریب کاهش ناشی از شکل پذیری ضریب کاهش ناشی از اضافه مقاومت و ضریب کاهش ناشی از نامعینی می باشد در آیین نامه زلزله ایران مقادیر این ضرایب برای سیستمهای مختلف سازه ای بطور جداگانه ارائه نشده است و فقط به ذکر مقدار ضریب رفتار اکتفا شده است برای تخمین دقیق تر از رفتار غیرخطی سازه ها هنگام زلزله مشخص شدن هریک از این ضرایب به طور جداگانه و برای سیستمهای سازه ای مختلف اجتناب ناپذیر می باشد. دراین مقاله با استفاده از آنالیز استاتیکی غیرخطی آنالیز پوش آور به محاسبه اضافه مقاومت قابهای ساده به علاوه مهاربند برون محور فولادی به عنوان یکی از پارامترهای کلیدی در ضریب رفتار این نوع قابها پرداخته شده است.