سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سهیل صلح جو – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و علم مواد ، گرایش شناسایی و انتخاب مواد

چکیده:

اصطکاک نقش مهمی در تغییر شکل ایفا می کند. بر این اساس روشهای مختلفی برای تعیین مقادیر اصطکاک در فرایندهای شکل دهی عنوان شده است. در بین این روشها ، تست فشار یک روش بسیار ساده است که می توان مقادیر اصطکاک را به صورت کمی از آن استخراج کرد. در این پژوهش ، با آنالیز تست فشار دو رایطه برای محاسبه فاکتور اصطکاک (m) و ضریب اصطکاک (μ) ارائه شده است. همچنین ، بر اساس روایط مطرح شده ، شبیه سازیهای متعدد اجزای محدود انجام گرفته است و بر اساس نتایج این شبیه سازیها ، دو منحنی کالیبراسیون ارائه و روابط ریاضی تصحیح شده است.