سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سارا براریان مرزونی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران

چکیده:

دراین مقاله ابتدا در یک جامعه آماری در مدت زمانtبه محاسبه نوسانات ابتلا به بیماری آنفلوآنزا می پردازیم.سپس طبق پارامترهای موجود فضای مسئله را با تکنیک های موجود در الگوریتم ژنتیک پیاده سازیمی نمائیم، وبا استفاده از مفاهیم موجود در الگوریتم ژنتیک مانند کروموزومها ، جهش ،وراثت وترکیب راه حلهای موجود را برای رسیدن به جواب بهینه بررسی می کنیم. الگوریتم ژنتیک یک تکنی ک جستجو در علم رایانه برای یافتن راه حل بهینه و مسائل جستجو است . الگور یتم ها ی ژنتی ک یک ی از انواع الگور یتم ها ی تکاملی اند که از علم زیست شناسی مثل وراثت، جهش(انتخاب ناگهانی) الهام گرفته شده.