سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مصطفی کاظمی – پژوهشگاه نیرو
مازیار کریمی –
نیکی مسلمی – پژوهشگاه نیرو
داوود جلالی –

چکیده:

در این مقاله روشی جدید برای محاسبهی قابلیت اطمینان پستهای فوق توزیع ارائه شده است که در آن شبکهی مورد بررسی با دقتی بیشتر از آنچه که تا کنون بدان پرداخته شده، مدل گردیده است. در این روش بر خلافروشهای پیشین از روش مسیر مینیموم برای مدلسازی استفاده گردیده است که این تغییر امکان در نظر گرفتن دقیق عملکرد حفاظت را ممکن میسازد. علاوه بر آن قفل شدگی کلیدها در نظر گرفته شده است. همچنین ظرفیت ترانسفورماتورهای پست مورد توجه قرار گرفته و در صورت نیاز حذف بار مدل گردیده است. در نهایت بازیابی بارها با استفاده از مانور بخش شعاعی مدل گشتهاست که در مواردی از خطای پست که فیدرها قابل تغذیه و بازیابی نیستند انجام میگیرد.