مقاله محاسبات DFT روی ساختار مولکول متوتروکسات در برهم کنش با یون های تالیم و پتاسیم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در کاربرد شیمی در محیط زیست از صفحه ۴۵ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: محاسبات DFT روی ساختار مولکول متوتروکسات در برهم کنش با یون های تالیم و پتاسیم
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گوسین ۹
مقاله تئوری تابع چگالی (DFT)
مقاله بهینه سازی
مقاله HOMO ،LUMO ،MTX

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسدزاده بهنام
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی اصل سعیده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق از محاسبات Ab-Initio برای تعیین محل های فعال لیگاند استفاده شده است. با استفاده از نرم افزار گوسین ۰۹ محاسبات DFT روی داروی ضد سرطان متوتروکسات انجام شده است. بهینه سازی هندسی کامل و محاسبات تئوری کامل به وسیله روش و مجموعه پایه B3LYP/6-31G و B3LYP/lanl2dz روی متوتروکسات انجام شده است.
همچنین نسبت بین همه پارامترها از قبیل اختلاف بین همه انرژی ها، پارامترهای هندسی، بار روی اتم ها، انرژی های HOMO و LUMO و ممان دوقطبی، نیز بدست آمده اند. HOMO روی گروه L- گلوتامات واقع شده، و انتقال HOMO®LUMO دلالت برانتقال چگالی الکترونی به ۲diaminopteridine از گروه L- گلوتامات دارد. علاوه بر این، این اوربیتال ها به میزان قابل توجهی در موقعیت خود برای MTX هم پوشانی دارند.