سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فاطمه شصتی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری گروه شیمی
رویا احمدی –

چکیده:

تولازولین نوعی آلفا – آدرنوبلوکر ضعیف و برگشت پذیر می باشد که مقاومت واستحکم عروق خونی پیرامونی را کاهش میدهد و ظرفیت و گنجایش وریدی را افزایش میدهد تولازولین دردرمان انواع پایدار و مداوم افزایش فشار خون ریوی درنوزادان کاربرد دارد خانواده فولرن ها بویژه مشتق C60 در پزشکی کاربرد فراوان دارد در این تحقیق ابتدا داروی تولازولین را برروی فولرن قرار داده و سپس ترکیب C60-Tolazoline-C65-2X (X=F,Cl,Br بهینه می شود همه محاسبات با روش B3LYP و درسری پایه ۶-۳۱G با استفاده از نرم افزارهای Gussview Gussian98 درفاز گازی انجام میشود نتایج به دست آمده نشان میدهد که انرژی اوربیتال مولکولی LUMO HOMO درR-2F کمترین مقدار را دارد و Gap energy دارای مقدار ثابتی است همچنین بررسی طول پیوندهای (X=F,Cl,Br) C65 –X78 C65 –X79 نشان میدهد که بیشترین طول پیوند مربوط به C65 با هالوژن Br است بررسی ممان دو قطبی نیز روند زیررا نشان میدهد R-2H >R-2Cl> R-:2F> R-2Br