سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سارا محمدپور – کارشناسی برق الکترونیک

چکیده:

دراین مقاله مدل محاسباتی و اندازه گیری های تجربی درتصویربرداری مسطح نیم کره ای بیضوی و سهموی با دوربین چشم الکترونیکی مقایسه شده است روشهای عددی برای محاسبات همه جانبه از تشکیل تصویر با استفاده ازحالت های محاسباتی کارآمد بیان شده است تفاوت کمی بین این محاسبات و اندازه گیری تجربی تصاویر از الگوهای آزمون مزایای استفاده ازسیستمهای دوربین های خمیده را نشان میدهد و رهنمودهایی برای طرح های آینده را ارایه می دهد.