سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیراحمد نیری – عضو هیئت علمی دانشگاه سلمان فارسی کازرون

چکیده:

پایه منطقی تکنولژی کنونی کامپیوترها براساس ماشین تورینگ است و مکانیزمی که درقلب این ماشین منطقی وجود دارد تغییر حالت کنترل شده براساس حالت کنونی سیستم و ورودی ان می باشد عبور از مرز ماشین محاسبتی تورینگ به نحو فزاینده ای دشوار می نماید و اکثر مدلهای ارایه شده را می توان به یک ماشین تورینگ تحویل کرد مع الوصف تلاش برای شناخت ماهیت محاسبه دستاوردهای شگفت انگیزی را با خود به ارمغان آورده است دراین مقاله با استفاده از مقیاسهای مناسب ریاضی به بررسی رابطه بین حافظه و درجه آزادی در دو سیستم گسسته پویا گسسته می پردازیم زمانیکه تکامل آنها در طول زمان تعبیر محاسباتی دارد.