سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی شبیه سازی سیستمهای مکانیکی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

احمد فخار – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان، گروه مکانیک، کاشان، ایران
رضا دهقانی یزدلی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان، باشگاه پژوهشگران جوان، کاشان، ایران
محمدمهدی حیدری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان، عضوباشگاه پژوهشگران جوان،کاشان،ایر

چکیده:

در این مقاله مدل ۲ بعدی برای بررسی جریان سیال درمیکروپمپ هیدرودینامیک- مغناطیسی توسعه داده می شود.معادلات جریان گذرا ،لایه ای ، تراکم ناپذیر و در حال توسعه با استفاده از روش تفاضل محدود و الگوریتم ساده به طور عددی حل می شوند . میکروپمپ با استفاده از نیروی لورنتس به حرکت در می آید،که این نیرو به عنوان یک نتیجه از تعا مل بین یک می دان الکتریکی اعمالی ویک می دان مغناطیسی عمو د القاء می شو د. تاثیر ع دد هارتمن بر پروفیل سرعت گذرا وطول ناحیه ورودی بررسی می شود . نشان داده می شود که کنترل کردن هدایت الکتریکی و چگالی شار مغناطیسی کنترل کردن طول ناحیه ورودی را به همراه دارد