سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ایران برایی – کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست – آب و فاضلاب، کارشناس مطالعات اداره ک
سعید پویان راد –
سالم بعنونی –
ابراهیم حاجی دولو –

چکیده:

وجود منابع انرژی یکی از پیش نیازهای اصلی توسعه و پیشرفت جوامع بشری است. همچنین شدت مصرف انرژی نیز یکی از شاخصهای توسعه یافتگی جوامع میباشد. در عرصه رقابت جهانی در راستای مصرف کمتر (مصرف بهینه) و تولید هر چه بیشتر، کشورها، جوامع و صنایعی موفق‌ترند که در این رقابت با تحقیقات و مطالعات موفق و کاربردی به راههای جلوگیری از این اتلاف دست یابند. اتلاف انرژی علاوه بر خسارت مالی جبران ناپذیری که دارد زیان‌های غیر قابل انکاری نیز بر محیط زیست وارد خواهد آورد. مساله انرژی در کشور ما سالها مورد توجه در خور نبوده و یارانه‌های آشکار و پنهان دولتی همواره مردم را از توجه واقعی به ارزش انرژی در اشکال مختلفش باز می‌داشته است. یکی از بخش‌های مهم مصرف انرژی در اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر، ساختمان‌‌ها هستند. در مجموع حدود ۲۷۰۰۰ متر مربع زیربنای ساختمان‌ها می باشد. اگرچه هزینه عایقکاری نسبت به هزینه کل ساختمان ناچیز می‌باشد اما با توجه به قیمت انرژی در کشور، هنوز تمایل جدی برای عایقکاری جداره‌‌ها وجود ندارد. در این پژوهش که در سال ۸۸انجام گرفت، ابتدا ضرایب مرجع برای بخشهای مختلف تعیین و سپس ضریب انتقال حرارت کلی محاسبه می گردد. برای تعیین ضرایب مرجع ابتدا گروه ساختمان با توجه به معیارهایی تعیین می‌شود و سپس با توجه به شماره گروه ساختمان این ضرایب از روی جداولی که در آیین‌نامه آمده است مشخص می‌شوند. جهت بررسی اثر اجرای مبحث نوزدهم بر روی مصرف انرژی ساختمانها، همچنین برآورد میزان بازگشت سرمایه ناشی از اجرای راهکارها، محاسبات تهویه مطبوع (بار سرمایی) بر روی نمونه‌ها صورت گرفته است. جهت انجام این محاسبه، اطلاعات پوسته خارجی ساختمانها توسط فرم‌های مربوطه جمع آوری گردید و درنهایت برآورد اقتصادی راهکارها مدنظر قرارگرفته است.