سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نرگس پیروی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی زرقان

چکیده:

از مهمترین گامهای تحقق شهر الکترونیکی تدوین سیاست توسعه اطلاعات است کسب اطلاعات صحیح کامل ومورد اعتماد از یک منبع مجتمع جهت هرکالا یکی از زیرساختهای شهر الکترونیک محسوب میشود دراین مقاله نحوه به وجود آمدن اتصال همه چیز به شبکه یا اینترنت چیزها توسط فناوری RFID اورده شده است به این صورت که اطلاعات هرقلم کالا به طو ر کامل و درقالب کدهای استانداردی EPC و بصورت برچسب برروی آن نصب می شود اطلاعات این برچسب ها توسط RFID Reader ها که امروزه درگوشیه ای تلفن همراه موجودند درهر مکان و هرزمان قابل بازیابی و مشاهده خواهند بود وهر شهروند قادر است این کدها را در وب سایت شرکتهای سازنده چک کرده و از صحت اطلاعات به دست آمده اطمینان حاصل کند همچنیندراین مقاله معماری براین اساس جهت سفارش کالا ارایه شده است بنابراین کسب اطلاعات و سفارش کالا جهت مدل های تجاری B2C,B2B بهبود یافته چالش عدم اعتماد از بین رفتن و جستجوی اطلاعات جهت شهروند الکترونیکی یکپارچه شده و تسهیل می یابد.