سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد ایزدی – دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
علی موقررحیم آبادی –

چکیده:

این مقاله به مسائل مرتبط با به کارگیری روشهای صوری در مباحث مربوط به سازمان یا معماری نرم افزار با تاکید بر به کارگیری این روشها در مورد سیستمهای با ساختارهای شی گرا و مبتنی براجزا می پردازد و ضمن جمع بندی مجموعه مسائل موجود و قابل تصور دراین حوزه مجموعه ای از راه حلها برای مواجهه با این مسائل را پیشنهاد می کند این مجموعه پیشنهادات از این ویژگی برخوردار است که از ترکیب روشهای صوری موجود برای توصیف و درستی یابی سیستمهای ترتیبی همروند بلادرنگ، توزیع شده و سیار بهره می گیرد و گامهای انجام آنسلسله مراتبی است چنین روشهای صوری ترکیبی و سلسله مراتبی را روشهای صوری مجتمع می نامیم .