مقاله «مثنوی» و «غزل» دو عرصه تجلی شعر فارسی و منزلت مولانا در این دو قلمرو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸- بهار و تابستان ۱۳۸۹ در پژوهشنامه ادب حماسی (پژوهش نامه فرهنگ و ادب از صفحه ۴۶۳ تا ۴۷۱ منتشر شده است.
نام: «مثنوی» و «غزل» دو عرصه تجلی شعر فارسی و منزلت مولانا در این دو قلمرو
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قالب های شعری
مقاله مثنوی
مقاله غزل
مقاله مولانا
مقاله منزلت مولانا در مثنوی و غزل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دانش پژوه منوچهر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
می دانیم که در شعر فارسی دری، ۱۰ قالب شعری عرصه هنرنمایی سخن وران توانای پارسی گوی در بیش از هزار سال بوده است، اما هم از نظر حجم و کمیت و هم از حیث دل نشینی و کیفیت این قالب ها در یک ردیف نیست و چند قالب شعری، بیش از دیگر قالب ها ارزش شعر فارسی را نمایان ساخته است. از میان آن چند قالب «مثنوی» و «غزل» جای گاهی ویژه دارد.
مولانا در این دو عرصه شهرتی تمام یافت و با سرودن مثنوی و غزلیات شمس بدین دو قالب شعری، اعتباری خاص بخشید.