سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

رامین فرزادفر – کارشناس ارشدمدیریت صنعتی
زهرا غلامرضاتباردیوکلائی – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی

چکیده:

سرعت تغییرات به قدری افزایش یافته که زمان موجود برای کسب تجربه و دانش درسازمان از میان رفته است سازمان ها باید محصولات خودر امتفاوت کنند یا اینکه درحداقل زمان و هزینه ممکن آن را تولید نمایند مدیریت تکنولوژی مدیریت دانش و مدیریت نوآوری سه مفهوم اساسی و مورد نیاز سازمان ها درمحیط رقابتی و پرتلاطم کنونی می باشد و به کارگیری صحیح و همزمان این سه میتواند زمینه سازی موفقیت سازمان یابد این مقاله با استفاده ازمرور ادبیات مرتبط با موضوع دیدگاه های تئوریکی مختلف را مورد مطالعه قرار داده است و سپس با استفاده از روش بسط و بهبود تئوری های موجود همزمان روابط متقابل سه مفهوم مدیریت تکنولوژی مدیریت دانش و مدیریت نوآوری را مورد توجه قرار داده که درنتیجه آن مثلث تعامل این سه حاصل شده است با توجه به اینکه تحقیقات پیشین هیچ یک تاکنون تاثیر همزمان این سه روش مدیریتی بریکیدیگر را مورد بررسی قرار نداده اند همین امر را میتوان جنبه نوآوری این تحقیق دانست