مقاله متغیرهای زمانی در بروز انواع آفازی ناشی از استروک در شهر اهواز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۲ در مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز از صفحه ۴۵ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: متغیرهای زمانی در بروز انواع آفازی ناشی از استروک در شهر اهواز
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آفازی
مقاله استروک
مقاله تغییرات دوره ای زمانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زمانی پیمان
جناب آقای / سرکار خانم: مجدی نسب نسترن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و اهداف: بروز استروک و اختلالات ناشی از آن، چند عاملی بوده و امروزه محققان در پی یافتن رابطه بین تغییرات تقویمی – اقلیمی و استروک هستند. در این پژوهش، بروز انواع آفازی ناشی از استروک در شهر اهواز بر اساس تفاوت های فصلی، روزانه و ساعات شبانه روز مقایسه شده است.
مواد و روش ها: در این پژوهش گذشته نگر و مبتنی بر اطلاعات بیمارستانی، تعداد ۱۸۱۷ پرونده از بیماران دچار استروک بیمارستان های آموزشی اهواز مربوط به سال ۱۳۹۰ بازخوانی شد. نوع آفازی بر اساس علائم زبانی گفتاری موجود در پرونده تشخیص داده شد. جهت مقایسه های آماری و تعیین وجود تفاوت ها، داده ها به نرم افزار Spss-16 وارد شد.
یافته ها:
%۳۹٫۹ بیماران بررسی شده، دچار آفازی ناشی از استروک بودند. بیشترین میزان بروز آفازی ناشی از استروک شهر اهواز مربوط به فصل تابستان (%۳۸٫۲)، روزهای شنبه (%۱۶٫۱) و در ساعات ۱۲ – ۸ صبح (%۲۱٫۱) است. آزمون کای اسکوئر نشانگر وجود تفاوت معنادار بین اوقات ذکرشده با سایر ایام می باشد (P<0.05).
نتیجه گیری: بنظر می رسد در شهر اهواز، بروز انواع آفازی ناشی از استروک تحت تاثیر تغییرات زمانی – تقویمی است. بر طبق این یافته ها پیشنهاد می شود جهت پیشگیری از بروز انواع آفازی ناشی از استروک مشاورات لازم برای تغییر سبک زندگی ارائه گردد.