سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رامین امیری – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه مرکز هرسین

چکیده:

باتوجه به افزایش سریع جمعیت شهری و روند صنعتی شدن جهان بررسی محل سکونت واستقرار جوامع انسانی راطی قرن گذشته دست خوش چالشهای عمده ای ساخته وبنابراین موضوع دردسرهای خاص خود رانیز به همراه آورده است.ازدهه هفتاد وهشتاد سده بیستم دیدگاههای مبنی بر ساماندهی تراکم شهری در مناطق مرکزی وحومه ای شهرها باتوجه به نیازهای انسانی تاکید داشته اند مورد توجه قرارگرفت.این دیدگاه بامطرح شدن مسائل زیست محیطی در دهه هشتاد مورد حمایت طرفداران محیط زیست وتوسعه پایدار قرارگرفت ودردههنود باگسترش وتحلیل در مفاهیم توسعه پایدار شهری نگرشی تازهای رادر سازماندهی وساماندهی مسائل تراکمی شهرها به وجود آمدکه به ایدهمشهور گردید.باتوجه به مشکلات زیست محیطی (compact city) شهرفشرده ناشی از توسعه پراکنده سکونت گاههای انسانی در کشورههای توسعه یافته ورشد سریع جمعیت واهم جمعیت شهری در کشورهای درحال توسعه این موضوع مورد توجه اکثریت کشورههای جهان قرارگرفته ودر کشورعزیزمان به مرحله تصمیم گیری وتصمیم ساخت مسائل شهری راه یافته است.دراین مقاله باتحلیل ابعاد راهکارهای ایده شهر فشرده سعی در ارائه تصویری جامع وشفاف ازفرایند متراکم سازی دارد