سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی فرهادخانی – پژوهشگاه نیرو

چکیده:

تکنولوژی اطلاعاتی و مخابراتی کنونی صنعت برق پاسخگوی نیازها و انتظارات روزافزون ذی نفعان این صنعت نمی باشد. توسعه تکنولوژی اطلاعات و مخابراتی در شبکه برق از بدو ظهور صنعت برق تاکنون روند رو به رشدی را شاهد بوده است؛ اما به نظر می رسد سرعت رشد تکنولوژی اطلاعاتی در صنعت با سرعت ظهور و رشد چالش های صنعت برق از جمله رشد بار، توسعه پایدار صنعت برق، بازار برق و غیره متناسب نبوده است؛ چرا که همچنان خلاء وجود بسترهای اطلاعاتی لازم در صنعت برای پاسخگویی به نیازهای ذی نفعان و توسعه پایداری محیط زیستی صنعت برق احساس می شود. امروزه با رشد صنعت مخابرات و تکنولوژی اطلاعاتی و مخابراتی، ایجاد بستر لازم برای برطرف کردن خلاء موجود در صنعت برق بیش از پیش تسهیل شده است . به منظور دستیابی به این مهم و بنا به گستردگی و پیچیدگی مقوله شبکه هوشمند، برخی کشورها و شرکتهای انتقال/توزیع برق، سیاستها، استراتژی ها و برنامه های توسعه شبکه هوشمند را تدوین کرده اند. در این مقاله، با هدف تعیین چارچوب برنامه ریزی جهت پیاده س ازی شبکه هوشمند برق، فرآیند برنامه ریزی توسعه نقشه راه شبکه هوشمند برق در سایر کشورها عنوان گردیده و در نهایت متدولوژی عمومی ترسیم نقشه راه توسعه شبکه هوشمند برای شرکتهای انتقال و توزیع برق ارائه و تشریح می شود