سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

یلدا افشاری – کارشناس شرکت مهندسی مشاور دزآب- لیسانس اقتصاد بازرگانی
مرجان حمیدیان – کارشناس شرکت مهندسی مشاور دزآب- فوق لیسانس محیط زیست

چکیده:

با افزایش جمعیت های شهری و گسترش شهرنشینی، رعایت اصول بهداشتی از جایگاه ویژه ای برخوردار گردیده است و بر اهمیت کنترل آلودگی محیط زیست افزوده می گردد. برای توسعه پایدار اقتصادی جمعیت رشد یابنده، لازم است روابط انسان با طبیعت به دقت کنترل شود. اساساً پیدایش بخش آب و فاضلاب شهری بر مبنای ضرورتهای زیست محیطی قرار داشته است. با توجه به ارتباط تنگاتنگ محیط زیست و اقتصاد لازم است به موازات اهمیت مسائل زیستی جنبه های اقتصادی طرح مورد بررسی قرار گیرند. نتایج احصل از بررسی های زیست محیطی واقتصادی در تصمیم گیری جهت اجرا یا عدم اجرای پروژه کمک شایان توجه ای خواهد نمود. با توجه به شرایط بهداشتی و زیست محیطی شهر ایذه به دلیل تخلیه فاضلاب های شهری به اکوسیستم های ابی پذیرنده اجرای طرح امری ضروری می باشد. بر این اساس هزینه های طرح و درآمدها (مالی- اقتصادی) شناسایی و محاسبه شده است. با استفاده از نرخ تنزیل مناسب، ارزش حال هزینه و دارایی محاسبه شده است. سپس نسبت سود به هزینه B/C و شاخص سودآوری (B-C) محاسبه شده است. نرخ تنزیل ۵ درصد به عنوان نرخ مبنا جهت محاسبه فاکتورهای فوق استفاده شده است. در نرخ ۵ درصد B/C برابر ۱/۴۰۶ و B-C معادل ۵۴۷۳۹/۳۹ میلیون ریال بدست آمده است. روند محاسبات تا نرخ تنزیل ۱۱ درصد ادامه داشته است. در این نرخ B/C برابر ۰/۹۴۹ و B-C برابر ۵۲۳۲/۲- میلیون ریال گردیده است. نرخ بازدهی داخلی طرح ۱۰/۱۴ درصد می باشد.