سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مریم رنجبر – استادیار گروه صنایع مدنی و کاتالیست-پژوهشکده فناوری های شیمیایی-سازم
میرعلی حسینی – کارشناس ارشد MBA-دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مجید عبداللهی – اداره آموزش و پرورش منطقه ۴
مسعود رضایی – سازمان انرژی های نو-کمیته هیدروژن و پیل سوختی

چکیده:

در این کار تحقیقاتی بر اساس متدولوژیهای موجود پرسشنامه هایی برای تکنولوژی ها و روش های ساخت پیل های سوختی اکسید جامد تهیه شد. برای تهیه پرسشنامه ها و تحلیل نتایج به علت حجم زیاد اطلاعات، نرم افزاری تدوین شد و اشکالات ان مرتفع گردید. هفده مورد پرسشنامه که هریک شامل بیش از ۱۸ مورد سوال استراتژیک است تدوین شد. عناوین پرسشنامه ها به قرار زیر است: ۱-نوع پیل سوختی اکسید جامدSOFC ، ۲-نوع پایه بکار رفته در ساخت سل های صفحه ای SOFC Planer 3-پودرهای بکاررفته در ساخت اند AT1، ۴- مواد افزودنی بکاررفته در ساخت اند و کاتد AT2. 5- تکنولوژی های اختلاط AT4 mixing Tec. 6-تکنولوژی های لایه نشانیAT5 Thin layer ، ۷- پودر های بکاررفته در ساخت الکترولیت ET1. 8- افزودنی های مورداستفاده در ساخت الکترولیت ET2 ، additive ، ۹-پودر های مورد استفاده در ساخت کاتد CT1، ۱۰- مواد مورد استفاده در اب بندی ST1materials، ۱۱- روش های تست اب بندی ST2، ۱۲-مواد مورد استفاده در ساخت اتصالات داخلی ICT1 materials ، ۱۳- خمیرها و محلول های مورد استفاده در اتصالات داخلی ICT2، ۱۴- روش های زیتتر کردن اتصالات داخلی ICT3، اتصال دهنده های داخلی الیاژی ICT4، ۱۶- اتصال دهنده های فلزی با پوشش الیاژی ICT5، ۱۷- جمع کننده های جریان ICT6 در نهایت با بررسی نتایج حاصل از این پرسشنامه ها بر اساس ماتریس های مورن ، و اطلاعات به دست امده از بررسی وضعیت داخل کشور در زمینه های فوق، اولویت های تحقیقاتی برای دستیابی به فناوری پیل های سوختی اکسید جامد به دست امد.