سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی شش سیگما

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احمدرضا ذهبی – کارشناس نت و کمربند سبزGB)شش سیگما، شرکت ایران خودرو، مدیریت برش و پرس
حبیب کراری – کمربند مشکی ارشد شش سیگماMBB)

چکیده:

فرآیند نگهداری و تعمیرات یکی از حیاتی ترین فرآیندهای سازمانهای تولیدی است که وظیفه اصلی آن نگهداری و حفظ ماشین آلات تولیدی در شرایط مطلوب و یا بازگرداندن آنها از شرایطی که امکان تولید محصول سالم وجودندارد به شرایط مطلوب می باشد .خرابی ماشین آلات منجر به از دست رفتن زمان در دسترس تولید و افزایش هزینه های سازمان میشود لذا همواره بهبود عملکرد ماشین آلات در نتیجه بهبود فرآیند نگهداری و تعمیرات مورد توجهمتخصصین ذیربط قرار داشته است. با رویکرد شش سیگما به نت، هر نوع خرابی در تجهیزات که منجر به خارج شدن از شرایط مطلوب می گردد می تواند به عنوان یک عیب محسوب گردد. شش سیگما به عنوان یک ابزار مدیریتینیرومند و فراگیر در جهت انطباق با خواسته های مشتری، می تواند به منظور تهیه یک متدولوژی بهبود فرآیند نگهداری و تعمیرات بکار رود. در تحقیق حاضر، ضمن بهره گیری از تجربیات جهانی و نیز تجربیات حاصله از بکارگیری رویکرد شش سیگما در سیستمهای نگهداری و تعمیرات در شرکت ایران خودرو، به بسط و توسعه اجزای یک متدولوژی بهبود سیستم نگهداری و تعمیرات با رویکرد شش سیگما پرداخته شده است