سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی ارزش

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فریدا نکویی – کارشناس ارزش شرکت مهندسی ناب اندیشان آتیه
مانیا ایزدی شریف اباد –

چکیده:

پیشرفت وتعالی هر کشور در گرو نوع تفکر مردم آن و بکارگیری درست پتانسیل های موجود در آن است. با بررسی سوابق و نتایج برآمده از کارگاه های مهندسی ارزش برگزار شده در دنیا، میتوان دریافت که این متدولوژی نه تنها در جهت کاهش هزینه ها و ارتقای کیفیت کارآمد و موفق بوده است بلکه با توجه به خصوصیات تحلیل گرایی و حل مسئله با رویکرد سیستماتیک، ارزش گرا، کارکرد گرا، خلاق و گروهی، میتواند به عنوان نوعی آموزش انتقادی نظام مند به صورت آموزش عملی، در دانشگاه ها ارائه و بکار گرفته شود تا جوانان کشور را برای تغییر در نوع تفکر، از تفکر محدود در چهارچوب به تفکر خلاق کارکرد گرا یاری دهد و مهارت در تحلیل مسائل و توان کار تیمی را ارتقا بخشد. در این مقاله سعی شده با اطلاع از توانایی های متدولوژی ارزش و نگاهی اجمالی به نظام تعلیم وتربیت انتقادی، متدولوژی ارزش را به عنوان یک واحد درسی دانشگاهی که هم ارتقای مهارتهای لازم جهت ورود به دنیای کسب وکار مانند تحلیل و ارزیابی مسایل و مهارت انجام کار گروهی و… را در پی دارد و هم به عنوان روشی عملی در نظام آموزشی که توانایی حل مسایل، درک و آموزش بهتر بقیه دروس را از طریق برگزاری گارگاه دارد، مطرح نمود.