سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زهرا بنیادی – دکتری زمین شناسی اقتصادی
بهزاد مهرابی – دکتری ژئوشیمی

چکیده:

کانسارمگنتیت اپاتیت سه چاهون درمنطقه بافق ایران مرکزی ازدو آنومالی x,XI تشکیل شده است هریک از این انومالی ها متشکل ازچندین کان تن هستند این کانسار درمجموع حاوی ۱۱۷/۶ میلیون تن کانسنگ آ]ن پرعیار است این کانسار ازنوع کانسارهای اکسیدآهن اپاتیت IOA است و فرایندهای جانشینی و برشی شدن درمقایس گسترده ایدرآن به چشم میخورد سنگ میزبانهای سه چاهون به شدت تحت تاثیر دگرسانیهای سدیک سدیک – کلسیک و تا حدودی پتاسیک و دگرسانی های دما پایین پروپیلیتیک قرارگرفته اند فرایند کانه زایی منجر به تشکیل لنزها و توده های مگنتتیی به همراه اپاتیت شده است تصاویر BSE با کنتراست بالا که از بلورهای درشت و اپاتیت تهیه شده اند الگوی زون بندی غیریکنواختی را دراین بلورها اشکار می کند زونهای تیره و روشن دراپاتیت سه چاهون عمدتا نامنظم هستند.