مقاله متاسنتز تحقیقات کیفی در پرستاری: یک مطالعه مروری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در تحقیقات کیفی در علوم سلامت از صفحه ۳۲۰ تا ۳۳۵ منتشر شده است.
نام: متاسنتز تحقیقات کیفی در پرستاری: یک مطالعه مروری
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله متاسنتز
مقاله فراترکیب
مقاله عملکرد مبتنی بر شواهد
مقاله تحقیقات کیفی
مقاله پرستاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجفی فرشته
جناب آقای / سرکار خانم: منجذبی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: نیک پیما نسرین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هر روز بر تعداد تحقیقات کیفی در پرستاری افزوده می گردد، اما یافته های بسیاری از این تحقیقات در عملکرد بالینی و سیاست گذاری ها مورد استفاده قرار نمی گیرند. با توجه به این که هر یک از تحقیقات کیفی به تنهایی جنبه ای از حقایق مرتبط با سلامت و بیماری را نمایان می سازند و با توجه به اهمیت به کارگیری شواهد در برنامه ریزی های بهداشتی و مراقبتی در محیطهای بالینی برای پرستاران، آشنایی با تکنیک متاسنتز از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. هدف از این مطالعه، معرفی متاسنتز، انواع ومراحل انجام آن، چالش های پیش رو و ارایه استراتژیهای مناسب برای حل این چالش ها می باشد.
روش: مطالعه حاضر به شیوه مروری و از طریق جستجوی پایگاه های اطلاعاتی قابل دسترس شامل Magiran، SID، Science Direct، Blackwell، Proquest، CINAHL و Pub Med بدون محدودیت زمانی و با استفاده از کلیدواژه های «متاسنتز و پرستاری» انجام شد. در نهایت تعداد ۵۷ مقاله در محدوده سالهای ۱۹۸۴ تا ۲۰۱۲ وارد مطالعه شدند.
یافته ها: متاسنتز تفسیر یکپارچه ی یافته های بدست آمده از مطالعات کیفی است که در آن تمام داده های حاصل از هر یک از مطالعات کیفی، تفسیر شده و با هم ترکیب می شوند و در نهایت تصویری کلی از وقایع، مفاهیم و پدیده ها ارایه می شود و هدف آن دستیابی به سطح ادراکی و مفهومی جدید و یا نظریه های جدید می باشد. با وجود شیوه ها و رویکردهای متفاوت در انجام متاسنتز و نیاز به محققین با تجربه در زمینه تحقیقات کیفی و راه طولانی که این روش تا تبدیل شدن به یک روش سازمان یافته دارد، متاسنتز می تواند به پرستاران در درک پدیده های مربوط به پرستاری و تصمیم گیری های بالینی مبتنی بر شواهد کمک نماید.
نتیجه گیری: آینده متاسنتز بستگی به میزان استفاده و مقبولیت آن در بالین و عملکرد مبتنی بر شواهد در پرستاری دارد. چنان چه نتایج حاصل از متاسنتز به صورت کاربردی، شواهدی را برای کار در بالین پرستاری فراهم نماید، استقبال محققین پرستاری به این روش بیشتر خواهد شد.