سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدیونس صالحی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی بیوتکنولوژی
ابوذر نیکزاد –
علی سلیمانی –

چکیده:

امروزه میکروارگانیسم ها و روشهای میکروبی نقش فعالی درصنایع بالادستی و پایین دستی تولید و استحصال نفت دردنیا ایفا می کنند که لزوم شناخت هرچه بیشتر سویه های کاربردی و نقش آن هرچه بیشتر احساس می شود باکتریها به دلیل اندازه کوچک رشد سریع توانایی تحمل شرایط محیطی مخزن و تولید متابولیت های میکروبی مطلوبترین میکروارگانیسم مورد استفاده درازدیاد برداشت نفت به روش میکروبی MEOR می باشد مواد فعال سطح زیستی بیوپلیمر بیوگاز توده زیتسی اسیدها و حلال از جمله متابولیت هایی هستند توسط باکتریها ترشح می شوند که هرکدام به نوبه خود با تغییر خواص فیزکیی نفت یا تاثیر برخلل و فرج سنگ مخازن برداشت را تسهیل می کنند.