مقاله مبنای حمایتی تعیین قانون حاکم بر مسوولیت های قهری ناشی از تولید کالا در مقررات روم دو و حقوق ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در مطالعات حقوق خصوصی (حقوق خصوصی) از صفحه ۱۵۷ تا ۱۸۱ منتشر شده است.
نام: مبنای حمایتی تعیین قانون حاکم بر مسوولیت های قهری ناشی از تولید کالا در مقررات روم دو و حقوق ایران
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مقررات روم دو
مقاله مسوولیت ناشی از تولید کالا
مقاله تعارض قوانین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میرحسینی سیدمجید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه قواعد حل تعارض از انحصار عوامل خشک و بی هدف جغرافیایی خارج شده و کارکرد ابزاری و عمدتا اقتصادی یافته است. تحولی که می توان از آن به عنوان «منفعت گرایی قاعده مند» در تعارض قوانین یاد کرد و نمونه های بارز آن را در مقررات متحدالشکل روم دو ملاحظه نمود. از جمله در دیباچه این مقررات، به هنگام تعیین قانون حاکم بر مسوولیت های قهری ناشی از تولید کالا، این هدف گذاری و فایده محوری در قالب «حمایت از مصرف کنندگان کالا» ظاهر شده و به عنوان مبنای صلاحیت «قانون محل اقامت زیان دیده» از آن یاد شده است مبنایی ظاهری که باید در تحلیل دقیق و جامع تر از آن چشم پوشی کرد و «حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اروپایی در مقابل مصرف کنندگان و تولیدکنندگان غیراروپایی» را جایگزین آن دانست، چرا که حمایت از مصرف کننده، در فرایند حل تعارض، جز از طریق فراهم آوردن فرصت انتخاب قانون صلاحیت دار برای او یا دادگاه امکان پذیر نیست. راه حلی که در مقررات روم دو مغفول مانده، اما با مبانی حقوق داخلی ایران سازگار و قابل دفاع می باشد.