سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی صدسال معماری و شهرسازی ایران معاصر

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

رحیم هاشم پور – دکتری آمایش و شهرسازی

چکیده:

امروزه مبلمان شهری ازعناصرلاینفکر فضاهای شهری شهرهای امروزجهان می باشد بنوعی عناصر مبلمان شهری درکنار فضاهای شهری به عنوان زینت و تزئین دهنده فضاهای شهری محسوب می شوند فرم رنگ ابعاد عملکرد مکانیابی و نحوه اجرا همگی درساختار هویتی و فرهنگی فضاهای شهری نقش بسیارمهمی را ایفا می کنند درزمانی که ساختمانهای عظیم و سربفلک کشیده ازجنس آهن و سنگ و بتن درشهرحکمفرمای می کنند و انسان همچون عنصری محکوم به اطاعت از جبر اقتصادی و جغرافیایی زمان خود که مولد این پدیده اجتناب ناپذیر می باشد برای انسانی کردن محیط و به بیرون کشیدن انسان از چهاردیواری اش به نام آپارتمان برنامه ریزان و مدیران با استفاده از تجهیزات همچون اثاثیه یک خانه که محیط را برای زندگی محیا می کند محیط شهری را مبلمان می کنند این مبملان مکمل عناصر تشکیل دهنده هستند که بنام مبلمان شهری معروف شده اند درهرکشوری سعی شده است به فراخور اصطلاح رایج و بیان کننده عملکرد آن معرفی شود درایران لکه مبلمان شهری که درواقع نیمی ایرانی و نیمی فرانسوی می باشد استفاده می شود