سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهدی حس ننیا خیبری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر- گروه برق
ابراهیم بابائی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر- گروه برق
مهران صباحی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر-گروه برق

چکیده:

از آنجا که تولید و مصرف انرژی الکتریکی به صورت متناوب می باشد و در اکثر مواقع انرژی الکتریکی تولید شده سه فاز به صورت تک فاز مصرف می شود؛ در این مقاله نوع سه فاز به تک فاز ارائه می گردد. ac به ac جدیدی از مبدل های این نوع مبدل جدید که از ترکیب مبدل منبع امپدانس سه فاز و مبدل ماتریسی سه فاز به تک فاز ایجاد می شود؛ علاوه بر افزایش نسبت ولتاژ مبدل ماتریسی سه فاز به تک فاز سبب رفع مشکلات موجود در بحث کموتاسیون مبدل ماتریسی نیز می شود. همچنین با اجرای روش مدولاسیون محاسبه حداقل خطا بر روی این نوع مبدل، می توان به مزایایی چون کاهش تغییراتdv/dtروی بار و کلیدها دست یافت. نتایج حاصل از شبیه سازی در محیطsimulink نرم افزارMatlabصحت گفته های بیان شده را تایید می کند.