سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مجید رضایی – عضو هیئت علمی پژوهشکده زیر سطحی اصفهان
مالک محمد رضایی – کارشناس ارشد برق – پژوهشکده زیر سطحی اصفهان

چکیده:

پیل سوختی یک مولد انرژی با دانسیته توان بالا و ویژگی های مطلوب جهت کاربری به عنوان سیستم رانش مستقل از هوا در زیردریایی می باشد. دراین میان سیستم الکتریکی واسط بین پیل سوختی وبارهای مصرفی زیردریایی نیز ازلحاظ طراحی وقابلیت اطمینان ازاهمیت بسیار بالایی برخوردار است. در این مقاله یک مبدل دو طرفه (BDC) سه سطحی۳L جدید پیشنهاد شده است. در مقایسه با مبدل BDC معمول ، سلف مبدل BDC 3L میتواند به مقدار زیادی کاهش یابد بنابراین پاسخ دینامیکی به خوبی بهبود مییابد. بنابراین، مبدل پیشنهادی برای سیستم توان هیبرید پیل سوختی/باتری بسیار مناسب میباشد. به علاوه، ولتاژ هجومی بر روی سوئیچهای مبدل پیشنهادی فقط به اندازه نصف بیشترین ولتاژ طرف میباشد، بنابراین همواره برای کاربردهای ولتاژ بالا مناسب میباشد. قوانین عملکرد و مدار کنترل پیادهسازی با جزئیات نشان داده شده است . این مقاله همچنین یک روش کنترل راهاندازی نرم دو طرفه جدید برای مبدلBDC پیشنهاد میشود. درنهایت نتایج عملی یک نمونه خارجی این تئوریها را تایید میکند.