سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش پیل سوختی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

جعفر اقازاده – عضو انجمن علمی برق
علیرضا عندلیب – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده:

ما در این طرح ولتا ژKW1با فرکانس بالا و پیوند با مبدل توانdc-dcبا تغذیه وارون گر را پیاده سازی کرده و نیم پل تقویت شده با دوبلر ولتاژ مناسب برای سیستم و پیل سوختیPEMبا مقیاس کوچک و مرتبط با اهداف کنترل را بررسی کرده ایم . روش پیاده سازی این مبدل با استفاده از مدل بندی پیل سوختی و بعضی عملیات فرم موجی و حالت سوئیچینگ معادل با مدارها براساس نتایج شبیه سازی تشریح کرده ایم این مبدل ساده شده می تواند منجر به ذخیره مشخص در مرحله حمل و گرمای سینک شود هیچ مدار اضافی یا کنترل پیچیده برای سوئیچینگ نرم نیاز نیست جهت گیری گسترده براساس تحلیل مدار و مدل پیل سوختی اجرای مدار و شرایط سوئیچینگ نرم را ثابت می کند توپولوژی مبدل ،راه حلی برای هزینه پایین، وزن سبک، کارایی بالاتر، مبدلDC-DCقابل اعتماد را ایجاد نموده و برای کاربردهای اتوماتیک و دیگر کاربردهای محیطی مناسب فراهم می آورد و تحلیل عملیات مدار تحت شرایط سوئیچینگ نرم صورت گرفته است و یک نمونه از مدار مبدل طراحی ونمونه سازی شده است این مدار توسط شرکت تحقیقاتی پویا راهبرد آذربایجان در مرکز رشد پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی طراحی وساخته شده است.