سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد زمانی سده – دانشکده برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مجید دلشاد – دانشکده مهندسی دانشگاه آزاد خوراسگان

چکیده:

دراین مقاله نحوه طرحی مدار کلید زنی نرم ZVZCS برای یک مبدل افزاینده اینترلیود ارائه گردیده است درروش پیشنهادی از دو مدار کمکی که هرکدام شامل یکسوئیچ و یک خازن است برای ایجاد شرایط ZCS,ZVS در سوئیچ های مبدل افزاینده اینترلیود استفاده گردیده است استفاده از مدار کمکی پیشنهادی باعث کاهش تلفات سوئیچینگ و افزایش راندمان دراین نوع مبدلها خواهد گردید. مبدل پیشنهادی به طور کامل انالیز گردیده و نتایج شبیه سازی درستی روابط تئوری ارایه شده را تایید مینماید.