سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای یافته های نوین شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امیرمحمد امامی راد – کارشناس ارشد مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
باقر ابارشی – گروه مهندسی شیمی دانشگاه اراک
محمود فرخی – دانشجوی دکترای تخصصی مهندسی شیمی دانشگاه فردوسی مشهد
علی اکبر نظری مقدم – کارشناس ارشد مهندسی شیمی

چکیده:

مبدل حرارتی یکی از تجهیزات مهم مهندسی شیمی در یک فرایند می باشد که دراکثر صنایع شیمیایی نفت و گاز فولاد کاغذ و … مورد استفاده می باشد لذا لزوم صرفه جویی انرژی و جلوگیری از اتلاف انرژی با توجه به مسائل فرایندی و محیط زیست اهمیت نقش مبدل حرارتی و طراحی بهینه آن را روشن تر می سازد بنابراین با کوشش در روشهای طراحی و بررسی موانع موجود ارائه یک مدل جدید ترمودینامیکیپینچ ضروری به نظر می رسد که اساس آن وجود حداقل میزان انرژی برای طراحی شبکه مبدلهای حرارتی است و برای رسیدن به این مقصود باید تعیین هویت جریان سردو گرم و استخراج اطلاعات دمایی انتخاب اولین ارزش Dt min منحنیهای اجزا و وظیفه آنها تخمین حداقل هزینه انرژی مورد نیاز تخمین هزینه ظرفیت مورد نیاز مبدل حرارتی تخمین بهینه ارزش Dtmin تخمین جزئیات مورد نیاز برای طراحی HEN طراحی شبکه مبدل حرارتی ملاک عمل قرار گیرد پس با انتخاب مبدل مناسب و استفاده ازتکنولوژی پینچ راندمان فرایند و استفاده مناسب از انرژی برای بهره وری بیشتر سیستم می توان ترویج کرد.