سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی گنجی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع

چکیده:

تجزیه و تحلیل حالت خطای بالقوه و آثار ناشی از FMEA روشی سیستماتیک برای شناسایی و پیشگیری از وقوع ریسکهای بالقوه موجود در طرح و فرآیند تولید می باشد این روش بیشتر بر جلوگیری از بروز حوادث و افزایش ایمنی تمرکز دارد در FMEA سنتی ابتدا ریسکهای بالقوه یا نقصهای احتمالی موجود به وسیله عدد الویت ریسک Risk PriorityNumber الویت بندی می شوند و سپس براساس الویت هر ریسک اقدامات اصلاحی لازم در راستای برطرف نمودن آن صورت میگیرد عدد الویت ریسک RPN با حاصلضرب سه شاخص Occurrence) وخامت Severity) وکشف Detection) معرفی شده است امتیازدهی به دو شاخص وخامت و کشف عملی کاملا نظری و بدون مقیاس جهانی است همچنین عدد الویت ریسکRPN حاصلضرب سه متغیر وصفی است که به عنوان یک معیار دقیق اندازه گیری نمی توان از آن یاد کرد.درحال حاضر علیرغم محدودیت ها و مشکلاتی که FMEA سنتی دارد بسیاری از صنایع از آن استفاده می کند دراین مقاله در خصوص کاستی های FMEA سنتی و معرفی روش جدیدی از FMEA مبتنی برهزینه دوره عمر بحث می کند بطوریکه دراین روش ریسک حوادث با معیار هزینه اندازه گیری می شود ریسکهایی کهمنجر به هزینه بالاتری می شود در الویت اقدام اصلاحی قرار میگیرد.