سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بهروز ارباب شیرانی – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
محسن باقرصاد – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع و سیستم ها

چکیده:

تجزیه و تحلیل شکست و آثار آن FMEA یک ابزار نظام یافته برپایه کارگروهی است که درتعریف شناسایی ارزیابی پیشگیری حذف و یا کنترل حالات علل و اثرات خطاهای بالقوه دریک سیستم فرایند طرح یا خدمت پیش از ان که محصول یا خدمت نهایی به دست مشتری برسد به کارگرفته می شود دراین روش ابتدا خطاهای بالقوه بهوسیله عدد اولویت ریسک RPN اولویت بندی می شوند و سپس براساس این الویت اقدامات اصلاحی صورت میگیرد با توجه به اینکه RPN از حاصلضرب سه متغیر وصفی وبدون مقیاس تشکیل شده است از آن به عنوان یک معیار دقیق اندازه گیری نمی توان یاد کرد با این وجود درحال حاضر علیرغم محدودیت ها و مشکلاتی که FMEA سنتیدارد بسیاری از صنایع از آن استفاده می کنند جهت برطرف کردن ابهام موجود دراندازه گیری احتمال کشف خطا و استدلال غیرمنطقی ضرب نمودن سه شاخص وصفی روشی جدید براساس تکنیکهای FMERA,EFMEA,FMEA مبتنی برهزینه دوره عمر ارایه می گردد تا کاستی های روش قدیمی را برطرف نماید.