سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رویا حداد – دانشجو کارشناسی ارشد تکنولوژی معماری
انسیه قربانی نیا – استادیار دانشکده هنر و معماری، واحد تهران شرق،دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

سازه ها و علوم مرتبط با آن ها یکی از مهم ترین دانشهای مرتبط با طراحی معماریست و به همین واسطه است که معماری تحقق مییابد. پیشرفت سریع دانش های سازه ای و گسترش انتخابهای معمارانه در گزین سازهای از یک سو و تخصصی تر شدن روزافزون این علوم از سویی دیگر ترس عقب ماندن طراح معمار از جریان پیشرفت سازه و عدم برقراری ارتباط میان این دو را به همراه دارد که منجر به عدم انطباق بیشتر میان طرح و اجرا می گردد. در این میان این مهم در بخشهایی از علوم سازه ای نظیر طراحی سازه های غشایی به دلیل عدم دوگانگی میان فرم و عملکرد سازهای این سازهها، به طور فعالتری به ظهور می رسد. در این نو شتار، با طرح مو ضوع سازه های غشایی و چادری و تشریح رفتار سازه ای آنها، لزوم بهره گیری از رایانه در طراحی و فهم رفتار این سازه ها طرح می گردد و سپپ با معرفی افزونه ی نرم افزاری Rhinomembrane به عنوان نرم افزاری کارا در شبیه سازی و به دست آوردن فرم سازه های چادری، از معماران جوان و دانشجویان معماری خواسته می شود تا با بهره گیری از این گونه نرم افزارها، طراحی سازه های چادری را بدون محاسبات طاقت فرسا و تحلیل های پیچیده ی ریاضی تجربه نمایند.