سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس بین المللی جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمدحسین متقی زاده – دانشجوی رشته اقتصاد اسلامی، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق ع
فاطمه سادات طباطبایی – طلبه سطح یک حوزه علمیه قم

چکیده:

جهاداقتصادی بر اموری مبتی است که بدون آنها تحقق آن امکان پذیر نیست. به عبارت دیگر، در جهاداقتصادی علاوه بر جنبه های اقتصادی، ابعاد مهم فرهنگی، مدیریتی و اجتماعی می باشند که شکل دهنده ماهیت آن هستند. لذا مسائل اقتصادیمی تواند در بسیاری از مواقع ریشه های فرهنگی و ساختاری و مدیریتی داشته باشد. از آنجایی که جهاداقتصادی یک تصمیم چندگانه و مهم محسوب می شود بنابراین برای تحقق آن نیازمند یک راهبرد و استراتژی جامع – روح حاکم بر تصمیم هایچندگانه- خواهیم بود. در همین راستا با تعریف مفهوم جهاداقتصادی، گستره جهاداقتصادی و اهداف جهاداقتصادی، ابتدا چهار عنصر ۱- ایمان ۲- مشارکت مردمی ۳- برنامه ریزی ۴- آموزش نیروهای جامعه را به عنوان چهار راهبرد مقدماتی لازم برای تحقق جهاداقتصادی معرفی کرده و سپس راهبردهای نهایی در سطوح کلی جامعه مورد توجه قرار می گیرد و بر این اساس راهبردهای تحقق جهاداقتصادی در سه گروه ۱- راهبردهای اقتصادی ۲-راهبردهای مدیریتی و ۳- راهبرد فرهنگی مطرح می شود.