سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

معروف علی احمدوند – استادیار دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

چکیده:

ازاساسی ترین مباحث یک نظام تربیتی بحث از موضوع تربیت یعنی انسان است تا قابلیت ها استعدادها و ویژگیهای انسان شناخته نشود بحث از تربیت و کشف اصول و روشهای تربیتی بی معنا خواهد بود بنابراین هرچه شناخت راجع به طبیعت و ماهیت انسان دقیقتر و عمیق تر باشد اصول و روشهای تربیتی مفیدتری کشف خواهد شد و درنتیجه اعمال رتبیتی مربیان موفق تر خواهد بود همه یافته و گزاره هایی که درباب انسان ارایه می گردد ودرحوزه تربیت او کارایی دارد مبانی تربیت را تشکیل میدهد از آنجایی که هدف از آفرینش انسان رسیدن به مراتب کمال درچارچوب عمل به دستورات دین است درکنار مبانی علمی که دانشمندان تعلیم و تربیت ارایه کردها ند مبانی فلسفی که فیلسوفان عرضه نموده اند پرداختن به مبانی دینی تربیت انسان از اهمیت ویژه ای برخوردار است اسلام به عنوان آخرین و جامعترین دین الهی مبانی و اصول با ارزشی را برای شناخت انسان عرضه نموده است که معرفت به آنها برای کسانی که داعیه تربیت انسان را دارند بسیار ضروری می نماید.