سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی ادب ایثار، هنر شهادت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مرتضی فرجیان – کارشناسی ارشد جامعه شناسی
قنبر گل پرست – کارشناسی ارشد علوم تربیتی

چکیده:

ایثار و شهادت اوج تبلور انسانیت عزم قاطع برای از خود گذشتگی و مرحله عالی درزندگی خاکی آدمیان است که چراغ راه بندگان محبوب خدا شده و آن ها را از نازلترین درجه خاکی تا اوج افلاک پرواز میدهد در نظام ارزشی جوامع مفاهیمی هستند که ریشه در فطرت آدمی دارند و هدایتگر آن در مسیر صحیح و هدفی ارزشمند هستند فرهنگ ایثار و شهادت از ارزشهایی هستند که د ردامن خود انسانهایی والا پرورش داده است انسانهای تربیت یافته فرهنگ ایثار و شهادت دارای همت بزرگ، عزت نفس، و روح بزرگی هستند از خود گذشتن و فداکاری و کشته شدندر راه خدا جامع ترین تعاریف مورد اتفاق اهل لغت هستند فرهنگ ایثار و شهادت به عنوان یکی از موثرترین عنصر همواره در پیشبرد اهداف و حفظ ارزشها و مقابله با دشمن درهمه ادیان مطرح بوده است و در دین اسلامی اوجتجلی عاطفه انسانی و اعتبار دهنده صفات عالیه آدمی می باشد اهمیت این مقاله دراین است که به تبیین مبانی نظری فرهنگ ایثار و شهادت در آیات و روایات و فرهنگ دینی پرداخته است.