سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

قاسمعلی عمرانی – استاد گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی هم
رحمان قمی اویلی – کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست

چکیده:

بحران مواد زائد شهری و صنعتی به عنوان یک خطر زیست محیطی شناخته شده است و بایستی مشابه با خطرات دیگر با آن رفتار شود ، یعنی ارزیابی ، کنترل و مدیریت شود تا به مقتضی حذف یا کاهش یابد. از هر تن پسماند با ۸۲% مواد آلی ( شامل : ۸/۷۳% پسماند غذایی و ۶/۳% باغچه ای ۶/۴ % کاغذ ) حدود ۴۱۰ متر مکعب گاز گلخانه ای مصاعد می گردد، و در صورتی که دفن شوند سهم بسزایی در گرم شدن کره زمین دارن. و از طرف دیگر هر تن پسماند ۴۰۰ الی ۶۰۰ لیتر شیرابه رها میگردد که موجل آلودگی آبهای زیر زمینی و جاری می شود . ایجاد سیستم های کمپوست مانع بروز این آلودگی ها می گردد. بدون شک تمام صنایع با مسئلهپسماند مواجه می باشند و شرکت سایپا نیز مستثنی نیست . این شرکت ماهانه ۱۷۰۰۰۰۰ کیلوگرم مواد ضایعاتی دارد که حدود ۲۳ درصد آن یعنی معادل ۴۰۰۰۰۰ کیلو گرم به عنوان زباله درهم می باشد و از مجموع زباله درهم نیز در حدود ۱۰۵۰۰۰ کیلوگرم یعنی حدود ۶ درصد کل ضایعات شامل پسماند های غذایی و فضای سبز می باشد به دلایل فوق و به منظور کنترل آلودگی آب ، خاک و هوا این مقاله به مبانی طراحی و تکنولوژی تولید بیو کمپوست از پسماندهای فساد پذیر در شرکت سایپا می پردازد. تحقیق مذکور جز مطالعات کاربردی ، توصیفی و از نوع موردی، طولی بوده و در سال ۱۳۸۶ در شرکت سایپا انجام گردیده است. روش کار به این صورت بوده که ابتدا میزان و نوع مواد زائد جامد شرکت و روش های جمع آوری و دفع آن در شرایط کنونی بررسی گردیده است. سپس مقدار مواد زائد آلی ناشی از پسماندهای غذایی و فضای سبز تعیین گردید و در نهایت روش های مختلف طراحی و تولید بیو کمپوست از پسماندهای فساد پذیر مذکور مورد مطالعه مفصل قرار گرفته و نشان داده شده است می توان علاوه بر پسماندهای شهری در خصوص کمپوست نمودن پسماندهای فسادپذیر صنایع نیز بررسی های تکمیلی در کشور صورت پذیرد.