سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی خصوصی سازی در ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمرتضی هژبرالساداتی – کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی

چکیده:

درسالیان اخیر واگذاری بانکهای دولتی به بخش خصوصی جز برنامه های اصلی خصوصی سازی درکشورهای مختلف دنیا قرارگرفته است دولت ها سعی می کنند تا با واگذاری مالکیت بانکها دروهله اول موجبات افزایش کارایی و بهبود شاخصهای عملکردی بانکهای واگذار شده و درنهایت تسریع رشد اقتصادی خود را فراهم آورند اگرچه به نظر می رسد واگذاری مالکیت بانکها به بخش خصوصی میتواند برنارسایی های تاثیرگذار برکارایی و عملکردی آنها غلبه کند اما بررسی تحقیقات صورت گرفته دراین زمینه نشان میدهد که برای نیل به این اهداف دولتها باید تغییراتی را درساختارمالکیت بانکها و همچنین درساختارسازمانی آنها ایجاد کنند تا بتوانند به اهداف از پیش تعیین شده برای خصوصی سازی بانکها دست پیدا کنند درایران نیز خصوصی سازی بانکها پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مورد توجه سیاست گذاران کشور قرارگرفت .