سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی میری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

چکیده:

مقاله حاضربرمحور حقوق بین المللی و درواقع مسئولیت های حقوقی ناشی ازاعمال ارتکابی دولتین ایالات متحده و پاکستان به واسطه جنایات ارتکابی عبدالمالک ریگی بنیان شدهاست دراین نوشتار سعی براین قرارگرفته است که برای اولین بارتشریح نماییم که دول پاکستان و آمریکا به واسطه فعل و ترک فعلهای خود و نیز یاری رسانی درقبال جنایات ریگی مسئولیت های حقوقی دارند و نیز چه مبادی و ضمانت اجراهای حقوقی به واسطه اعمال مذکور متصور می باشد درهمین راستا بدوا ضمن تشریح و توصیف جرم بین المللی ناشی ازآن انتساب آن به دول موصوف مدنظر است که درانی طریق از آرای icj دیوان بین الملل دادگستری نیز کمک گرفته شده و نهایتا چگونگی احقاق حق دولت ایران و راهکارهای حقوقی بین المللی جهت جبران خسارت و تشفی معنوی ومالی خاطر زیاندیدگان مورد توجه قرارگرفته است.