سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رعنا جناب زاده – دانشجوی رشته ادبیات فارسی
الهام تشکر – دانشجوی کارشناسی

چکیده:

قران کریم والاترین منبع معرفتی بشر طرح و برنامه ای برای تربیت نوع و نسل انسان است هیچ آیه و هیچ سوره ای نیست که به تعلیم و تربیت ربط پیدا نکند قرآن کریم با نام خداوند سبحان و حمد او شروع می شود و به کلمه ناس یعنی مردم درپایان سوره ناس ختم می شود آغازش با صفت رحمان و رحیم است که بعد تربیتی دارند و نهایتش ناس است که موضوع تربیت اند درشان و منزلت تربیت همین بس که خداوند منان درآیات بسیاری بعد از مقاوم الوهیت به ربوبیت و پروردگاری خویش اشاره می کند قران کریم و بعثت انبیا و رسولان و کوشش های امامان هرکدام درجای خود و همگی به طور مجموعی نظامی تربیتی هستند از دیدگاه قرآن کریم عبارت است از شناخت خدا به عنوان رب یگانه انسان و جهان و برگزیدن او به عنوان رب خویش و ایمان آوردن به ربوبیت او و حاکم شدن برنفس خویش چنان که خداوند می فرماید قد افلح من زکاها رستگار شد کسی که نفس خویش را تزکیه کرد