سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی بزرگداشت سهروردی با موضوع اخلاق کاربردی

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

مهرداد آقاشریفیان اصفهانی – هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان

چکیده:

موضوع اخلاق حرفه ای و آداب معنوی در هنر اسلامی یکی از مقولات پرکاربرد در مطالعات هنری و اخلاق حرفه ای است. سیره و سنت هنری پیشینیان ما از حضور پر رنگ اخلاق و آداب در همه عرصه هایهنری حکایت دارد ، و این محصول دیدگاه ایشان نسبت به انسان و جهان و در واقع برآیند مبانی فلسفی انسان شناسی ،هنر شناسی و جهان شناسی آنها بوده است . از این رو در این نوشتار کوشش شده است بهروش کتابخانه ای با معرفی آموزه های فلسفی اسلامی وروش هنری پیشینیان ، چیستی این مبانی انسان شناسی مورد مداقه بیشتر قرار گیرد لذا در ابتدا مبادی تصوری و تصدیقی مورد نیاز در هشت عنوان، موردبررسی قرار گرفته است در ادامه اشاره ای به چند اصل مهم ، هنر قدسی ، هنر مبتنی بر اخلاق و ادب ، ابعاد و مسئولیتهای سه گانه در بحث اخلاق حرفه ای خواهد شد تا ضمن شناسایی ابعاد مؤثر بر اخلاقحرفه ای در هنر، مبانی نظری آن شناخته شده در پایان به منظور افزایش سطح اخلاق مداری در هنر پیشنهاداتی ارائه گردد. به فرموده سلطان علی مشهدی در صراط السطور: داند آن کس که آشنای دل است که صفای خط از صفای دل است