سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش و جشنواره استانی نظام پیشنهادها

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی عابدی جعفری – مهندسی برق گرایش مخابرات

چکیده:

اسلام نظام مدیریت خاص خود را دارد نظام مدیریتی که عالیترین نعمات الهی دنیاوآخرت را نصیب مردم خواهد نمودنظام مدیریتی که با سرعتی عجیب جامعه را روبه رشد و ترقی و تکامل بیش خواهد بردسرعتی باور نکرد نی . ن ظامی که تمام درهای رحمت الهی را بروی مردم خواهد گشود نظامی که مردم را از جهل و گمراهی نجات خواهدبخشید نظامی که ریشه ظلم و ستم و بهره کشی را از جامعه بر خواهدکند. یکی از اصول اساسی این نظام مشارکت است