سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش و جشنواره استانی نظام پیشنهادها

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

کلثوم حسن خانی – کارشناس زبان و ادبیات فارسی

چکیده:

آنچه که مسلم است، در عصر حاضر که آن راعصر اطلاعات و کارآفرینی مینامند، کیفیت منابع انسانی و نحوه بکارگیری این منبع حیاتی که در متون اسلامی تعبیر معادن طلا از آنها شده است، تضمین کننده موفّقیت هر جامعه و سازمانی میباشد. نتایج مطالعات و بررسیهای علمی ومراجعه به آمار و ارقام نشان میدهد که ایرانیان دارای ضریب هوشی و استعداد بالای متوسط جهانی هستند و از نظر ابتکار و خلّاق  یت در سطح بین المللی زبانزد خاص و عام می باشند. اما بهنظر می رسد که در جامعه و سازمان های ما، زمینه ها و بسترهای لازم برای به فعلیت رساندن استعدادهای ذاتی و خدادادی افراد به خوبی فراهم نشده است.استقرار نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات ، طرحی است که به تحقق مشارکت بیشتر کارکنان کمک نموده و راهکارهای عملی را در زمینه حل مسایل و مشکلات موجود تبیین می نماید واستقرار نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها به عنوان اولین مرحله در استقرار مدیریت مشارکتی تلقی می شود و اهمیت و ضرورت مشارکت کارکنان در بالا بردن کارایی و اثر بخشی دستگاه ها ،افزایش رضایت و توان کاری آنان را به دنبال دارد. نظام پیشنهادات ، تکنیکی است که می توان از فکر و اندیشه های کارکنان برای مسئله یابی، چاره جویی و حل مسائل و مشکلات سازمانی بهره جست. بر اساس نظام پیشنهادات کلیه کارکنان از عالیترین رده سازمانی تا پایین ترین سطح آن می توانند پیشنهادات، ایده ها، ابتکارات و نظرات خود را برای رفع نارسایی های موجود در روندکاری و یا بهبود روشهای انجام کار و یا افزایش کیفیت تولید ارائه دهند. البته نظام پیشنهادات فقط انتقاد نیست که به بیان مشکلات پرداخته شود بلکه راه حل رفع مشکلات نیز است. از این طریق کارکنان می توانند به همه امور و فعالیتهای سازمان بپردازند و پیشنهادهای اصلاحی خود را بر اساس فرآیندی مشخص تدوین و ارائه نمایند. استقرار نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات در یک سازمان توجه و حساسیت کارکنان را به فرآیندهای کار بیشتر کرده و باعث مشارکت بیشترکارکنان درسازمان می شود .و با افزایش مشارکت، خلاقیت و روحیه کارکنان، راهکارهای ع ملی برای حل مسائل ومشکلات سازمان پیدا می شود. متأسفانه به دلایل مختلف نظام مشارکتی پیشنهادات در کشور ما جایگاه خود را پیدا نکرده است