سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش و جشنواره استانی نظام پیشنهادها

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فریده سادات قافله باشی –

چکیده:

یکی ازعناصری که دراسلام به آن تأکید فراوان شده ودربرخی ازروایات ازآن به عنوان حجت پنهان یادشده است، عقل می باشد. عقل یکی ازچهارپایه ی استخراج قوانین اسلامی است.وازآن جا که اصولا پیشنهادهای ارایه شده ازسوی افراد ناشی ازبکارگیری قوه ی تفکرمی باشد، نقش اساسی این عنصرآشکارتر می گردد. درواقع عقل منشأ تفکر وازرهگذرآن فکرجدید وعرضه شده پس ازبررسی مورد پذیرش واقع می گردد. ازجنبه ای دیگر تضارب آراءسبب به وجودآمدن ایده های جدید می گردد. دراین مقاله تلاش شده مبانی ارزشی نظام بررسی و پذیرش پیشنهادات ازدیدگاه اسلام مورد بررسی اجمالی قرارگیرد