مقاله مبانی و الگوی آموزشهای پژوهش محور در دانشگاه جامع امام حسین (ع) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی از صفحه ۱۳۹ تا ۱۶۸ منتشر شده است.
نام: مبانی و الگوی آموزشهای پژوهش محور در دانشگاه جامع امام حسین (ع)
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش عالی در ایران
مقاله پژوهش دانشگاهی در ایران
مقاله آموزش پژوهش محور در ایران
مقاله مدیریت دانش در دانشگاه های ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کلاهدوزی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: کوثری مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلی این تحقیق دستیابی به نظام آموزشی پژوهش محور متناسب با نظام تعلیم و تربیت سپاه در تحصیلات عالی و تکمیلی (دانشگاه جامع امام حسین (ع)) است. نوع تحقیق از لحاظ هدف، توسعه ای و از لحاظ روش توصیفی اکتشافی است که با استفاده از بررسی اسنادی، کتابخانه ای وتحقیق میدانی انجام گرفته است. برای جمع آوری اطلاعات و آزمون سوالات از پرسشنامه محقق ساخته شامل چهار عامل اصلی استفاده شده است. پس از به دست آوردن روایی پرسشنامه از طریق تحلیل عاملی و اطمینان از اعتبار آن (۰٫۹۰۲)، داده ها از نمونه مورد مطالعه «۱۲۰» نفر که شامل کارشناسان، مربیان و استادان دانشگاه جامع امام حسین (ع) بودند، جمع آوری شد. در پایان با استفاده از تحلیل عاملی (با نرم افزار لیزرل) الگوی مورد نظر در چهار عنصر پژوهشی، اداری پشتیبانی، آموزشی و اخلاقی فرهنگی تجلی یافت که هر یک عوامل فرعی مهمی دارد. رهبری علمی و تحول گرا، مدیریت کیفیت، سازمان مشارکتی، توانمندسازی، مساله محوری، کار گروهی، مدیریت دانش، مشتری محوری، ارزیابی مشارکتی، شایسته سالاری و آزاد اندیشی از مهمترین عوامل این الگو است.