مقاله مبانی نظری مسوولیت اجتماعی شرکت ها و پارادایم تحقیقاتی آن در حرفه حسابداری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در حسابداری مدیریت از صفحه ۱۰۹ تا ۱۳۳ منتشر شده است.
نام: مبانی نظری مسوولیت اجتماعی شرکت ها و پارادایم تحقیقاتی آن در حرفه حسابداری
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مسوولیت اجتماعی شرکت ها
مقاله مبانی نظری
مقاله پارادایم تحقیقاتی
مقاله حرفه حسابداری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حساس یگانه یحیی
جناب آقای / سرکار خانم: برزگر قدرت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
موج رسوایی ها و فروپاشی مالی شرکت ها و موسسات بزرگ از جمله انرون، آرتوراندرسن و ورلدکام در آغاز قرن بیست ویکم، بیانگر شواهدی از رویه های تجاری غیراخلاقی و غیرمسوولانه از بعد اجتماعی است و از طرفی دیگر، تاثیر شرکت ها بر جامعه یک دغدغه جهانی تلقی گردیده و انتظارات ذینفعان از نقش واحدهای تجاری در جامعه در حال افزایش است. توجه به اثرات شرکت ها در جامعه، منجر به ظهور مفهوم نوظهور و مهم در ادبیات کسب و کار به نام مسوولیت اجتماعی و پایندگی شرکت ها گردیده است. شرکت ها، واکنش های مختلفی در جهت پاسخگویی به تقاضاهای جدید دارند به گونه ای که برخی شرکت ها فرهنگ سازمانی و حاکمیتی خود را تغییر داده و در نظر گرفتن مسوولیت اجتماعی شرکت ها را به عنوان هسته اصلی فعالیت های تجاری شان پذیرفته اند.
در این مقاله سعی شده است ابتدا با تشریح فرآیند تکاملی نسل های مسوولیت اجتماعی شرکت ها، مروری بر مفاهیم، تعاریف آن داشته و همچنین، ابعاد مسوولیت اجتماعی و پایندگی شرکت ها در حوزه گزارشگری و افشاء با توجه به واژه های غالب در این مقوله ارائه گردد. سپس، رویکردها و نظریه های مختلف موجود همراه با مدل های مفهومی حاکم بر ادبیات آن مطرح شده و در ادامه طبقه بندی تئوری های مسوولیت اجتماعی شرکت ها همراه با اشاره اجمالی بر تئوری های رایج در مطالعات و تحقیقات سال های اخیر ارائه خواهد شد.