مقاله مبانی فقهی و حقوقی خیار عیب در عقد بیع و اجاره که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در فصلنامه حقوق- مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی از صفحه ۱ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: مبانی فقهی و حقوقی خیار عیب در عقد بیع و اجاره
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بیع
مقاله اجاره
مقاله ارش
مقاله خیار
مقاله عیب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابهری حمید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خیار عیب یکی از خیارات مشترک در عقد بیع و اجاره است ولی در هر یک از این عقود، شرایط و احکام خاص دارد. در عقد بیع، وجود هر عیبی در مبیع یا ثمن موجب ایجاد خیار است ولی در عقد اجاره، عیبی که باعث نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع شود موجب تحقق خیار خواهد بود. در عقد بیع، در صورت وجود خیار عیب، مشتری می تواند معامله را فسخ کرده یا ارش دریافت کند؛ ولی در عقد اجاره، در مورد خیار عیب بحثی از ارش مطرح نیست. در این مقاله، احکام ویژه خیار عیب در عقد بیع و اجاره از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران بررسی می شود.